Arbeidsrett

Advokatfirmaet Danielsen bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere i arbeidsrettslige spørsmål. Vi har god erfaring med forhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og bistår også ved gjennomføring av rettslige prosesser.


Vi bistår i alle sider av arbeidsforholdet:


Ved avviking av arbeidsforholdet

Nedbemanning
Permittering
Oppsigelse
Avskjed
Suspensjon
Sluttavtaler