Ferie

Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger reguleres av ferieloven. Ferieloven er i utgangspunktet ufravikelig og kan dermed ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker. Bestemmelsen kan imidlertid fravikes til gunst for arbeidstaker, for eksempel at det avtales rett til flere feriedager enn det som fremgår av ferieloven.


Spørsmål som kan dukke opp i forbindelse med ferie:


Kan arbeidsgiver endre fastsatt ferie?

Hvordan blir det ferieavvikling i oppsigelsestiden?

Hva skjer dersom arbeidstaker blir syk før eller under ferien?

Kan ferien overføres til neste år?