Midlertidig ansettelse

Hovedregelen i norsk arbeidsrett er at arbeidstakeren skal ansettes fast og på ubegrenset tid. Arbeidsmiljøloven åpner for midlertidige ansettelser i noen konkret tilfeller. Også for midlertidige ansettelser må arbeidsavtalen inngås skriftlig, snarest mulig, og senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte. Det kan avtales prøvetid også i midlertidige arbeidskontrakter. Grunnlaget for en midlertidig ansettelse skal framgå av avtalen.


Midlertidige ansettelse kan foretas i følgende tilfeller:


Når arbeidet er av midlertidig karakter. Typisk ved prosjektarbeid eller sesonarbeid

Ved vikariat for en eller flere arbeidstakere

Ved praksisarbeid (lærling) eller arbeidsmarkedstiltakvia f.eks NAV

En generell adgang i 12 måneder. Her gjelder imidlertid kvotebegresning og en karanteneperiode