Prøvetid

Prøvetid må avtales skriftlig for å være gyldig

Prøvetid kan maks avtales for 6 måneder, men kan forlenges ved lengre fravær

Arbeidstaker har et noe svakere oppsigelsesvern

Det gjelder en kortere oppsigelsesfrist

Formålet med prøvetid er å gi både arbeidsgiver og arbeidstaker anledning til å prøve ut arbeidsforholdet. Arbeidsgiver får i denne perioden anledning til å

vurdere arbeidstakerens tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. Det er viktig at arbeidsgiver i denne perioden gir tilstrekkelig opplæring og veiledning slik at arbeidstaker får mulighet til å vise at hun behersker jobben. 


Viktig å være oppmerksom på: