Varslingsrutiner

Varsling i arbeidsforhold vil si at det sies ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Dette kan for eksempel gjelde et uforsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidstaker har etter arbeidsmiljøloven en rett til å varsle om kritikkverdige forhold, og har også et vern mot gjengjeldelse ved varsling.

 

Virksomheter som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere, plikter å ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner dersom forholdene i virksomheten tilsier det.

 

Varslingsrutiner skal være skriftlige og må minst inneholde:


En oppfordring til å varsle om kritikkverdie forhold

Fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling