Eiendomsforhold

Eiendomsretten favner vidt og vårt kontor bistår med de fleste forhold som har med fast eiendom å gjøre. 


Dette er noe av det vi kan bistå med:Boligutleie

Leiekontrakter

Ordensregler

Mangler ved utleieobjektet

Opphør av leieforholdet

Utkastelse av leietaker
Veirett

Avtale om veirett

Etabelering av veilag

Fordeling av vedlikeholdskostnader

Tinglysing av veirett

Jordskifteretten


Nabokonflikter

Støy, lukt og estetikk

Trær på eiendommen

Hekk og gjerde

Tomtegrenser

Krav om retting

Krav om erstatning

Sameie

Sameieavtaler

Vedlikeholdskostnader

Fordeling av utgifter

Utløsning av sameier ved misbruk

Oppløsning av sameie
Tomtefeste

Festeavtaler

Regulering av festeavgiften

Forlengelse av festeforholdet

Innløsning av festetomten