Leiekontrakt

Husleieloven inneholder ingen formkrav til leieavtaler. En muntlig avtale er dermed like bindende som en skriftlig. Hvis en av partene i et leieforhold krever det, skal det imidlertid alltid settes opp en skriftlig kontrakt. For å unngå misforståelser og uenigheter, bør det imidlertid settes opp en skriftlig leiekontrakt.

 

En leieavtale bør inneholde:Varighet- 

tidbestemt eller tidsubestemt leie

Les mer om tilleggsbetaling for strøm og vann

Betaling for

strøm og vann

Utkastelseskausul ved misligholdt husleie

Les mer om utkastelsesklausuler her