Ordensregler

Etter husleieloven § 5-2 plikter leietaker å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleieren har fastsatt til sikring av god husorden. Manglende overholdelse av ordensreglene kan gi utleier grunnalag for oppsigelse av leieforholdet. 


Forhold som kan tas med:


Generelt om orden i fellearelaer utendørs og innendørs

Tidspunkt for ro. Vanligvis mellom kl. 23.00 - 07.00

Bestemmelser om dyrehold

Bestemmelser om parkering